Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu, które jest gwarancją Twojej satysfakcji

Pobieranie danych z bazy GUS

Program Ewa – Fakturowanie i magazyn w wersji 4.1.61.1 z dnia

  • Dodano funkcjonalność wybierania szerokości kolumn  arkuszu spisowego inwentaryzacji na wydruku.
  • Rozwiązano problem z pobieraniem danych z bazy GUS dla numerów NIP do których przypisana jest więcej niż jedna firma. Wcześniej mogło się zdarzyć że dane nie były pobierane.
  • Funkcjonalność z księgowaniem dokumentów do kolumny siódmej w ewidencji przychodów programu Ala (Opcje -> Dokumenty -> Księgowanie).
  • Wyświetlenie uwag przypisanych do kontrahenta. Opcja będzie działać, ale należy włączyć ją w „Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Pokazywać uwagi kontrahenta przy edycji dokumentów