Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu, które jest gwarancją Twojej satysfakcji

„API” Waldemar Napieralski, obowiązek informacyjny zgodnie z wytycznymi RODO

Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych „API” Waldemar Napieralski z siedzibą przy ulicy 1 Maja 5E/58, 67-100 Nowa Sól,
jesteśmy polską firmą dostarczającą programy dla firm oraz usług z tym związanych.

Kontakt mailowy do administratora danych osobowych: wn@stream.com.pl lub bezpośrednio

„API” Waldemar Napieralski ul. 1 Maja 5E/58, 67-100 Nowa Sól

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

 1. a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez
  „API” Waldemar Napieralski – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 2. b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu
  „API” Waldemar Napieralski  , do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 3. c) finansowo – księgowych rozliczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych,
  w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości,
  do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
  RODO – prawnie uzasadnionego interesu „API” Waldemar Napieralski,
  czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
  RODO – prawnie uzasadnionego interesu „API” Waldemar NapieralskiDane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, usług branży IT,księgową, kancelarii prawnych
 • bankom, w celu konieczności dokonywania koniecznych rozliczeń
 • organom państwowym lub innemu podmiotowi, który jest uprawnionym na podstawie przepisów prawa do wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym naszą działalność i na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa i z zachowania zasady rozliczalności.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych).
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z „API” Waldemar Napieralski ul. 1 Maja 5E/58, 67-100 Nowa Sól,
lub wysyłając maila na adres wn@stream.com.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).